Voter Education with the Interim Independent Electoral Commission

This past Friday, a small group from SNA-K’s Kamukunji team had a workshop with the Intererim Independent Electoral Commission (IIEC).

As the Kamukunji by-elections approach (they will take place this Thursday, August 18th), SNA-K is increasing its civic education messaging in Kamukunji in four major areas: encouraging individuals to vote and have a voice, educating voters on the qualities of good leadership and voter bribery, letting subscribers know exactly how things will work on election day, and encouraging unity and an understanding that whoever wins should represent all the people of Kamukunji, not just their particular group or the people who voted for them.

The workshop with the IIEC served two purposes: first, to educate the local SNA-K team on exactly how the by-elections would work and create additional SMS addressing issues addressed at the workshop, and to amplify the IIEC’s impact by bringing their education to SNA-K’s broad audience of subscribers.

The workshop was a great success, and the end result was a schedule of SMS to send to Kamukunji subscribers that combined SNA-K’s original messages with additional messages and information from the IIEC. See below for the scheduled SMS!

Schedule of SMS for Kamukunji:

SATURDAY (August 13)

 • Leadership
  • A good leader initiates and encourages peace and development among all people and is not tribal. Choose VISMART & vote peacefully Kamukunji!
  • Kiongozi mwema ni yule ambaye anahimiza amani na si mkabila. Tuwe na uchaguzi wa amani Kamukunji.

SUNDAY (August 14)

 • Leadership
  • Under the new Constitution, a good leader must respect human rights, rule of law, equity and gender. Dumisha amani Kamukunji and vote based on policies!
   Chini ya Katiba mpya, kiongozi bora ni lazima aheshimu haki za binadamu, jinsia, sheria, na usawa. Dumisha Amani Kamukunji. Chagua sera bora!!!!

MONDAY  (August 15)

 • Leadership
  • New Constitution says a leader should be accountable, meaning we can reach out & remind them of their promises to us. A good leader should keep promises.
   Katiba mpya inasema kiongozi anapaswa kuwajibika, kiasi kwamba wananchi tunawezo wa kumkumbusha ahadi zake kwetu. Kiongozi bora anatimiza ahadi zake!!
  • Disclaimer: U are receiving SMS from Sisi ni Amani because u signed up. Apologies if u have received messages in error. SMS STOP to 073539000 to unsubscribe.
 • Bribery:
  • Vote for someone who will improve life in Kamukunji, not one who gives you money today then leaves. Money today will not help you in life, but development will!
   Tuchague kiongozi atakaye boresha maisha ya watu wa Kamukunji, sio yule leo, anakupa pesa, haitakusaidia maishani! lakini maendeleo yatakusaidia. (157 xters)

TUESDAY (August 16)

 • Leadership
  • Vote for policies, not politics or party. Keep peace for development in Kamukunji, and vote for a leader who you think will improve Kamukunji.
  • Chagua sera, sio siasa ama chama. Dumisha amani kwa maendeleo Kamukunji, na chagua kiongozi atakae imarisha Kamukunji.
 • Bribery
  • The bright future of Kamukunji is voting for a leader who earns your vote with policies, not bribes. Choose a leader with national values and integrity.
  • Ili tupate maendeleo Kamukunji katika siku za usoni lazima tuchague kiongozi wa maana. Chagua kiongozi ambaye anamaadili ya kitaifa na uadilifu. (145 xters)
 • You should vote
  • Whoever wins Kamukunji by-elections will represent us all. Even if u don’t like any candidate, vote for the one u dislike the least! Your vote, your voice.
  • Yule ambaye atashinda uchaguzi atatuwakilisha sote. Hata kama humpendelei kiongozi yeyote mchague yule ambaye si mbaya sana. Kura yako, sauti yako.

WEDNESDAY (August 17)

 • Instructions
  • Remember, it is illegal to vote more than once. Vote only once tomorrow. Polling stations will verify your identity electronically./Kumbuka ni hatia kupiga kura zaidi ya mara moja. Piga kura mara moja tu kesho. Kituo cha kupigia kura kitakuthibitisha kwa njia ya electroniki.
  • You will only be able to vote at the polling station where you registered. If u have forgotten, it is written on the back of your voter registration card./Utapiga kura katika kituo ulikosajiliwa. iwapo umesahau kituo chako cha kupigia kura, tafadhali angalia nyuma ya kadi yako ya kura.
  • Remember to carry your original ID or passport and voters card to your registered polling station. You must carry the ID or passport that you registered with to vote./Utakapoenda kupiga kura, kumbuka kubeba kitambulisho chako au passiporti hasili uliotumia wakati wa kujisajili kuwa mpiga kura.
 • Encourage people to vote
  • The future of Kamukunji is in your hands. Exercise your democratic right to vote for maisha betta! Come vote tomorrow between 6am and 5pm for a betta future.
  • Maendeleo ya usoni ya Kamukunji yamo mikononi mwako. Tekeleza haki yako ya kidemokrasia kwa kupiga kura kwa maisha betta. Piga kura kesho kati ya 6am – 5pm.

THURSDAY (August 18 – voting day)

 • Instructions
  • When you vote, make a tick, not an X! Please don’t write outside of the box. Also, remember to make sure that the clerk stamps the back of your ballot paper.
  • Alama ya kuchagua ni tick si X! Na tafadhali isipite nje ya kisanduku. Pia, hakikisha karani amepiga muhuri nyuma ya karatasi ya uchaguzi yako.
 • Remember to vote
  • Come vote Kamukunjians! We can only have democracy if we choose to vote and make our voices heard. Your vote, your life.
  • Wanakamukunji tujitokeze kupiga kura! Tutapata demokrasia iwapo tu, tutajitokeza kupiga kura ndiposa sauti zetu zisikike.
 • Bribery
  • Let no one buy your vote, it’s your future. Your vote is worth more than any token a politician can give you & voter bribery is illegal.
  • Usikubali mtu yeyote anunue kura yako, ni haki yako. Kura yako inadhamani kubwa kuliko kitu kidogo, ambacho mwanasiasa atakupa. Kuhongwa kupiga kura ni hatia!

Evening:

Mayouth hatutaki ngori. Tusikubali kutimiwa na wanasiasa. Zuia noma, dumisha amani. Sisi sote ni wanakamukunji! Tuwe pamoja kwa amani katika mitaa yetu.

Mayouths stop violence, keep peace. Let’s not be used by the politicians! We are all Kamukunjians! Lets be together for peace in our areas.

When individual polling station results are posted:

By-election results for each polling station have now been posted outside the polling stations. The results will now be tallied.

Matokeo ya uchaguzi katika kila kituo cha kupiga kura yatachapishwa nje ya kituo hicho. Matokeo yatajumulishwa.

When results are announced:

The results are in and X has won. We have a new leader, so together let’s hold him accountable for improving life for everyone in Kamukunji.

Matokeo yametangazwa rasmi na X ameibuka mshindi. Tumpata mbunge, pamoja tumwajibikishe  kwa maendeleo na maisha kila mtu wa Kamukunji.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: